Monday, May 26, 2008

ဘယ္သူကူလို႕ျငိမ္းပါ့မယ္

ဧရာ၀တီ…
ရာသီဆိုးေကာင္းဇရာေထာင္းလည္း
စီးဆင္းေနဆဲေျပးေနျမဲေလ
ယူေစေသာက္ေစ
အပူေတြေပ်က္ေစ
ျငိမ္းခ်မ္းေစတဲ့
ငါတို႕အေမ….။
ဧရာ၀တီ…
အားသြန္ခြန္စိုက္
လးုံလစိုက္ကာ၊မက်စိတ္ဓာတ္
မလပ္အခါစီးဆင္းကာျဖင့္
၀မ္းစာစပါး၊ငါးသားသီးႏွံ
ေပါလွ်ံၾကြယ္ေအာင္
စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေပ
ငါတို႔အေဖ….။
ဧရာ၀တီ….
လေရာင္ေနလင္းႏွစ္ပါးခင္းသို႕
ငါတို႔မိဘ ဘ၀သခင္
ေက်းဇူးရွင္ကို၊ဖ်က္ျဖိဳတိုက္းစား
ေခ်မႈန္းသြားသူ…ဒီအပူကို
ဘယ္သူကူလို႔..ျငိမ္းပါ့မယ္။

No comments: