Sunday, December 16, 2007

ပစၥဳပန္(1)

ညက ေမွာင္လြန္မကေမွာင္ေနၿပီ ။

ဘ၀ ေတြကေရာ ညနဲ႔တသားထဲပါပဲေလ ။

ဘယ္သူကမွ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ မေနခ်င္ၾကပါဘူး ။

စိန္စီထားတဲ့ေလွာင္ခ်ိဳင့္ ၊ ပတၱၿမား ေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ေလွာင္ခ်ိဳင္၊ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ ဟာ ၊ ေလွာင္ ခ်ိဳင့္ပါပဲ ေလ ။ သူ႔အလုပ္ကိုက ပိတ္ထားဖို႔ ၊ဆီးထားဖို႕ ၊ ကြယ္ထားဖို႔ပါပဲ ။

အတုမာယာ ကိုတန္ဖိုးထားကိုးကြယ္ ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အစစ္ သစၥာ ဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ေ၀းေနဥဗဗီးမွာေသခ်ာပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ကလည္း မာယာ ကြန္ယက္မွာ ေႏွာင္ဖြဲ႔ၾကီး ၿပင္းလာသူမ်ားမို႕ မာယာကို သစၥာထက္ပိုၿပီး တန္ဖိုးထားေနၾကတယ္ေလ ။

မာယာကိုသစၥာမွတ္ၿပီး ကိုးကြယ္ မိတဲ့အခါ အရာရာအားလံုး ဟာ ပ်က္သုန္း ၿခင္း ကိုေရာက္သြားေတာ့တာပါပဲေလ ။

ေလာကကိုတကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေစလိုတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၊ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ ၊ ထုိ ကံသံုးပါး စလံုး တေၿဖာင့္တည္း ၿဖစ္ ဖို႔လို႔တယ္ေလ ။ ဟုတ္ပါတယ္ ။ မလြယ္ဘူး ။ က်င့္ယူရမွာေပါ့ ။ တစ္နာရီ ၊ ႏွစ္နာရီ ၊တစ္ရက္ ၊ႏွစ္ရက္ ၊ ႏွစ္ရက္ မွ ႏွစ္ ၊ ထိုမွတဆင့္ တက္ၿပီး တစ္သက္ တာၿဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ယူရမယ္ေလ ။့

သိမ္းပိုက္ရယူၿခင္း ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ေတြဟာလုိုက္ ပါလာၿမဲပါ ၊ အေႏွင့္အဖြဲ႕ ဆိုက တည္း ကမလြတ္္လပ္ေတာ့ဘူး ၊ မလြတ္လပတဲဲ့ပုဂၢိဳလ္ ဟာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ ေနရတာနဲ႕ အတူတူပဲေလ ။ ဒီေတာ့ ေစာေစာက ေၿပာခဲ့ သလိုေပါ့။

စိန္နဲ႕ပဲ စီထားစီထား ၊ ေရြနဲ႔ပဲ ကြပ္ထား ၊ ကြပ္ထား ေလွာင္ခ်ိဳင့္ ပါပဲေနာ္ ။

တကယ္ေတာ့ ဒီကမာၻ ၊ေ လာက ကိုတည္ ေဆာက္ခဲ့သူ ေတြရဲ႕ လက္ ပါဟာ ၊ သိမ္းပိုက္ၿခင္း ကင္းတဲ့လက္ေတြပါ ။ သူတို႔ ရဲ႕ႏွလံုးသားဟာသစၥာ ေတြနဲ႕ လင္းေနခဲ့တာပါ ။ သူတို႔မွာ ရွိတဲ့သတၱိပါ ။ စြန္လြန္အႏွစ္နာခံမူ ေနာက္ ကပါ လာတဲ့ ေသာက မဲ့ခ်မ္း သာနဲ႕ အေႏွင့္ အဖြဲ႕ အေတြထဲ ကရုံုးထြက္ ခဲ့သူ ေတြပါ္ ။

ရရွိလာမဲ့ အက်ိဳးတစ္စံု တစ္ရာ ကိုမွမေမွ်ာ္လင့္ပဲဘ၀လမ္း ကိုေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသူေတြေလ။

ဒီလမ္းကိုကၽြန္ေတာ္တိုႏိုင္သေလာက္ ေလွ်ာက္ရမယ္ ၊ အဆံုး ထိေလွ်ာက္ရယမယ္ ၊ ၿငိမ္းလုလုၿဖစ္ေနတဲ့ သစၥာဆီမီးကြယ္မသြားဖိုကၽြန္ေတာ္ နားလည္ ေနတာကေနာက္ဆုတ္ဖို႕ မရေတာ့သလို ၊ လက္တြဲၿဖဳတ္ဖို႕ မၿဖစ္ပါဘူးဆို။

အခုသစၥာဆီမီး ၿငိမ္း စၿပဳ ေနၿပီ ၊ ဒီဆီမီး ကိုမၿငိမ္း ဖိုု႔ ၊ သစၥာအလင္းေရာင္ တည္ေနဖို႕ ၊ကၽြန္ေတာ္ တို႔တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ဖို႔ခ်စ္ဖို႔လိုတယ္ ၊ တစ္ေယာက္ေလာက္ကိုတစ္ေယာက္ၿမဲသထ္ ၊ ၿမဲေအာင္ဆုပ္ကိုင္ ၊ၿမဲေအာင္ကိုင္ထားဖို႔လိုတယ္ ၊ တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္အႏွစ္နာခံႏုိင္ဖို႔အေရးၾကီးတယ္ ။

မၿဖစ္ႏုိုင္တာေတြကိုေၿပာေနတာဟုတ္မဟုတ္ ကိုစဥ္းစားၾကည့္ရင္ သိပါတယ္ ။ တကယ္တမ္းအႏွစ္နာခံ ႏိုင္မႈကလည္း က်င့္ယူရင့္ရပါတယ္ ။ အႏွစ္နာခံမႈကရလာတဲ့ ခ်မ္းသာ ဟာအားလံုး ေသာခ်မ္းသာေတြ ထကေအးခ်မ္းပါတယ္။္ သိမ္းပိုက္ရယူၿခင္းရဲ႕ခ်မ္းသာမႈတုိင္း ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ မွာ ေသာက ဟာ အေဖၚအၿဖစ္လိုက္ပါလာစၿမဲပါ ။

1 comment:

သဇင္ဏီ said...

ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ သံုးခုကို တေျဖာင့္တည္းျဖစ္ဖုိ႔ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ၾကိဳးစားေနရတယ္... ေအးခ်မ္းတဲ့ပုိ႔စ္ေလးေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...